Kancelaria Adwokacka - Rybnik - plac Wolności 13

Kancelaria Adwokacka adwokata Grzegorza Kiwica istnieje na rynku usług prawniczych od 2010 roku.

Adwokat Grzegorz Kiwic- adwokat Rybnik
- zastępstwo procesowe prowadzone w Rybniku
- pomoc prawna prowadzona w Rybniku w sprawach: karnych, nieletnich
- Kancelaria Adwokacka Rybnik
- pomoc prawna w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracowniczych
- porady prawne w Rybniku
- porady mecenasa z Rybnika
prowadzi wszelkie sprawy, a w szczególności w zakresie prawa karnego-prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
-obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
-reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
-sprawy o ułaskawienie
-sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
, rodzinnego-sprawy o rozwód w Rybniku
-sprawy o separację
-sprawy o unieważnienie małżeństwa
-sprawy o alimenty w Rybniku
-sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
-sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznania wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej)
-sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
-ustalenie pochodzenia dziecka
-zaprzeczenie pochodzenia dziecka
-sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
-przysposobienie
-rozwiązanie przysposobienia
oraz prawa cywilnego-negocjowanie kontraktów
-przygotowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, w tym kompleksowych regulacji handlowych
-ogólnych warunków umów, wzorców umownych, procedur zamówienia i odbioru etc.
-reprezentowanie Klientów w postępowaniu przedsądowym i postępowaniach sądowych
-windykacja
-zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym:
   -zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu dla dokonania rejestracji w KRS
   -doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek w tym zmiany statutów, umów spółek, zbycie udziałów i akcji, emisje akcji, przyjaznego i wrogiego przejęcia
   -doradztwo w zakresie działalności spółek
.

Zespół Kancelarii

  • adwokat Grzegorz Kiwic

    ur. 28 maja 1977 roku w Wodzisławiu Śląskim. Jest żonaty. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. Uprawia sport: piłkę nożną, czasem grywa w tenisa. W domu oprócz żony i córki, towarzyszą mu dwa koty rasowe rasy Neva Masquerade o imionach Cherrie i Euzebiusz.

  • aplikant adwokacki pani Martyna Dudzik

    aplikantka w Izbie Adwokackiej w Katowicach i odbywa patronaż pod okiem adwokata Grzegorza Kiwica.